Archiwum prac dyplomowych - instrukcja studenta

wersja 10.10.2022

1. Logowanie
2. Informacje o pracy
3. Przesyłanie plików
4. Cofnięcie pracy do poprawy przez promotora
5. Akceptacja danych przez promotora
6. Wystawianie recenzji
7. Praca gotowa do obrony

1. Logowanie

Na stronie https://apd.uci.pb.edu.pl po kliknięciu zaloguj (1) nastąpi przekierowanie do centralnego systemu uwierzytelniania. zaloguj

Dane do logowania są takie same jak w przypadku logowania do systemu USOSweb. identyfikator i haslo

Po zalogowaniu powinna pokazać się strona Moje prace i zadania. Jeżeli strona się nie pojawi należy użyć odnośnika w menu MOJE PRACE (2).
strona moje prace i zadania z tytulem pracy

2. Informacje o pracy

Po kliknięciu na temat pracy dyplomowej pojawi się ekran ze statusem pracy.

status pracy: autor pracy, wpisywanie danych pracy

W zakładce Informacje o pracy należy uzupełnić: a) Język pracy. b) Tytuł w języku angielskim. c) Streszczenia w języku polskim oraz angielskim. Streszczenie w języku polskim nie jest integralną części pracy dyplomowej, ale powinno być zgodne ze streszczeniem w języku angielskim (skopiowanym z pracy dyplomowej). d) Słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim. Słowa kluczowe w języku polskim należy skopiować z karty pracy dyplomowej.

informacje o pracy po polsku i po angielsku

Następnie należy kliknąć Zapisz dane pracy (3). Poniżej znajduje się oświadczenie, którego akceptacja jest niezbędna aby przejść do kolejnego kroku.

Oświadczenie

Po kliknięciu Zatwierdź należy wybrać Przejdź do dodawania plików (4).

przycisk przechodzenia do dodawania plikow

komunikat - zmieniony status pracy

3. Przesyłanie plików

Po kliknięciu Przejdź do dodawania plików (4) status pracy zmieni się na Przesyłanie plików z pracą. W razie potrzeby w tym kroku można wrócić do edycji informacji o pracy (5).

zakladka pliki

W zakładce Pliki (6) dodajemy pliki z pracą dyplomową, wybierając opcję Dodaj pliki (7).

przycisk dodaj pliki W pierwszym kroku należy załączyć plik pracy w formacie PDF (niezabezpieczony), jako Praca (8). Nazwa pliku może być dowolna, system automatycznie nada nową nazwę. Maksymalna wielkość pliku to 14MB.

przycisk Dodaj do zestawu

Operację dodania pliku zatwierdza się przyciskiem Dodaj do zestawu (9).

Następnie dodajemy plik zawierający spakowaną do formatu zip edytowalną wersję treści pracy dyplomowej (format doc, docx, rtf, odt, tex), skan karty dyplomowej oraz wszystkich pozostałych plików. Struktura zawartości nie jest narzucona, jednak nazwy plików nie powinny zawierać polskich znaków. Rozmiar pliku ZIP nie może przekroczyć 100 MB. W polu Rodzaj należy wybrać opcję Inny, określić odpowiedni język oraz w polu Plik wskazać ścieżkę do pliku. Operację dodania pliku zatwierdza się przyciskiem Dodaj do zestawu (9).

Dodawanie pliku zip do zestawu

W elementach zestawu powinny znaleźć się dwa pliki, jak w przykładzie na poniższym rysunku.

Dwa pliki w zestawie: zip i pdf

Po dodaniu do zestawu pliku ZIP należy wrócić do pracy (10) i przekazać pracę do zatwierdzenia przez promotora (11).

Przycisk przekazania pracy do zatwierdzenia przez promotora

Komunikat zmiany statusu

4. Cofnięcie pracy do poprawy przez promotora

Promotor może cofnąć pracę do poprawy (również, w sytuacji potrzeby edycji plików, na prośbę studenta). Promotor może zrobić to na dwa sposoby:

  1. Przekazać do poprawy: stara wersja pracy zniknie z systemu.
  2. Stworzyć nowy zestaw i przekazać do poprawy: stara wersja pracy zostaje w systemie. Stworzony zostanie nowy zestaw, do którego trzeba będzie wgrać nowe pliki pracy w formacie pdf i zip.

Po cofnięciu (niezależnie od sposobu) stan pracy ponownie zmieni się na Autor - wpisywanie danych o pracy. Student będzie mógł edytować informacje o pracy (tak jak to było opisane w rozdziale 2) a także (po kliknięciu Przejdź do dodawania plików) załączyć nowe pliki lub zmienić ich opis.

Przycisk Edytuj pliki

W pierwszym przypadku (po przekazaniu do poprawy) w zakładce Pliki, po wybraniu Edytuj Pliki, widoczny będzie jeden zestaw. Przed załączeniem nowych plików należy usunąć poprzednie (12).

Jeden zestawy pracy, pliki do usuniecia

Jeżeli nie trzeba podmieniać plików, lecz tylko zmienić rodzaj, język lub opis, korzysta się z opcji Edytuj.

Opcja edycji przy plikach

W drugim przypadku, gdy promotor stworzył nowy zestaw, po wybraniu Przejdź do dodawania plików i Edytuj Pliki, będą widoczne dwa zestawy, w tym jeden zatwierdzony. W drugim, niezatwierdzonym zestawie, należy usunąć stare pliki (12) i wgrać nowe.

Dwa zestawy pracy, zatwierdzony i niezatwierdzony

Przy załączaniu nowych plików postępuje się tak jak zostało to opisane w rozdziale 3 (wybiera się rodzaj pliku, uzupełnia opis).

Uwaga! System nie pozwoli na ponowne załączenie tego samego pliku.

Komunikat przy wgraniu tego samego pliku

Po wgraniu nowych plików pracy należy ponownie przekazać pracę do promotora (11).

5. Akceptacja danych przez promotora

Po przekazaniu pracy do promotora status zostanie zmieniony na Promotor - Akceptacja danych.

Status pracy: promotor - akceptacja danych

Praca zostanie wysyłana do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Następnie promotor, po akceptacji wyników tego badania (zakładka Antyplagiat 13), przekazuje pracę do recenzji.

6. Wystawianie recenzji

Gdy promotor przekaże pracę do recenzji, jej status zmieni się na Promotor i recenzenci - Wystawianie recenzji.

Zakladka recenzje

Gotowe recenzje będą dostępne do wglądu w zakładce Recenzje (14).

Zakladka recenzje

7. Praca gotowa do obrony

Po ostatecznym zatwierdzeniu pracy przez promotora i wyznaczeniu terminu egzaminu pojawi się zakładka Egzamin (15), której przykład widać na poniższym rysunku. Praca zmieni status na gotowa do obrony.

Praca gotowa do obrony, dane egzaminu

W zakładce ORPPD pojawi się informacja o przesłaniu pracy do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych. W zakładce Historia zmian można prześledzić zmiany statusu pracy (16).

Historia zmian z datami