Aplikacja Microsoft Authenticator - konfiguracja

Uczelniane Centrum Informatyczne rekomenduje zabezpieczenie dostępu do tożsamości cyfrowej i jej zasobów za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego. Najprostszym rozwiązaniem jest stosowanie Microsoft Authenticator, dzięki czemu możliwe jest zatwierdzanie logowania z aplikacji mobilnej przy użyciu powiadomień push lub kodów jednorazowych.

 1. Pobranie aplikacji
 2. Jak skonfigurować aplikację Microsoft Authenticator

1. Pobranie aplikacji

Aplikację można pobrać:

Kod QR

Kod QR

2. Jak skonfigurować aplikację Microsoft Authenticator

 1. Pobierz i zainstaluj aplikację Microsoft Authenticator na urządzeniu przenośnym.

 2. Zaloguj się na konto służbowe Microsoft (1): i przejdź do „Wyświetl konto” (2).

  Widok logowania strony Office 365

 3. Przejdź do „Informacji zabezpieczających” i wybierz „Zaktualizuj informacje” (3).

  Aktualizacja informacji w zakładce Informacje Zabiezpieczające

 4. Wybierz „Dodaj metodę logowania” (4), a następnie „Aplikacja uwierzytelniania” (5).

  Dodanie metody uwierzytelniania

 5. Jeśli aplikacja została już zainstalowana, wybierz pozycję „Następne”, aby wyświetlić kod QR na ekranie.

  Widok okna pobierania aplikacji

 6. W aplikacji uwierzytelniania wybierz pozycję [trzy kropki], a następnie + „Dodaj konto służbowe”.

  Widok konfigurowania konta w aplikacji

  W ekranie przeglądarki wyświetli się poniższy widok, wybierz pozycję „Następne”.

  Widok konfigurowania konta

 7. Wybierz typ konta (tutaj służbowe) i wybierz pozycję „Zeskanuj kod QR”.

  • Widok aplikacji

  Widok konfiguracji w aplikacji

  • Widok na ekranie

  Widok wygererowanego kodu QR

 8. Zeskanuj kod wyświetlany na ekranie i wprowadź w aplikacji kod, który wyświetlił się na stronie.

  Widok kodu wyświetlonego na stronie, należy wprowadź do odpowiedniego pola w aplikacji

  Widok zatwierdzenia powiadomienia

 9. Wybierz pozycję „Zakończ na komputerze”, aby ukończyć konfigurację.

  Szczegółowe informacje dot. konfiguracji aplikacji dostępne są na stronie: Logowanie bez hasła przy użyciu aplikacji Microsoft Authenticator - Microsoft Entra ID | Microsoft Learn

  Film instruktażowy jak skonfigurować aplikację Microsoft Authenticator.