mLegitymacja w Politechnice Białostockiej - instrukcja studenta

1. Kto może korzystać z mLegitymacji?
2. Jak uruchomić mLegitymację?
3. mLegitymacja w USOSweb
4. mLegitymacja w mobilnym USOS PB
5. Jak aktywować mLegitymację?
6. Ważne

1. Kto może korzystać z mLegitymacji?

mLegitymację może zamówić student, który spełnia łącznie wszystkie poniższe kryteria:

 • ma aktywny status studenta;
 • ma numer PESEL;
 • ma numer albumu;
 • ma zdjęcie w systemie USOS;
 • ma Elektroniczną Legitymację Studencką (plastikową);
 • Elektroniczna Legitymacja Studencka (plastikowa) została przedłużona w USOS;
 • dane osobowe studenta nie zmieniły się od czasu wydania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

2. Jak uruchomić mLegitymację?

Każdy student PB ma możliwość aktywowania mLegitymacji studenckiej. Aby tego dokonać, należy wykonać 3 kroki:

3. mLegitymacja w USOSweb

 • Zaloguj się na swoim koncie w USOSweb
 • Przejdź do zakładki „Dla studentów” (górne menu panelu);
 • W bocznym menu zakładki wybierz mLegitymacja przy obszarze Moje studia (1);

strona usosweb zakladka dla studentow ikonka mlegitymacja

 • Zamów legitymację (2). Ukaże się nam informacja o przetwarzaniu zamówienia na mLegitymacji oraz jego aktualnym statusie.

przycisk zamow legitymacje

 • Po kilku minutach należy odświeżyć stronę USOSweb. Jeżeli mLegitymacja jest gotowa do pobrania powinna ukazać się strona z kodem QR (4) oraz kodem aktywacyjnym (5). Kolejne kroki pozwalające na aktywowanie mLegitymacji realizowane są w aplikacji mObywatel.

strona z kodem qr oraz kodem aktywacyjnym

4. mLegitymacja w mobilnym USOS PB

Zobacz film obrazujący zamawianie mLegitymacji przy pomocy aplikacji Mobilny USOS. Instrukcja została przygotowania przez Zespół Roboczy ds. USOS (Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji).

Aplikację mobilny USOS PB można pobrać:

5. Jak aktywować mLegitymację?

 • Pobierz i zainstaluj aplikację mObywatel a następnie zaloguj się.
 • W panelu „Wybór dokumentu” kliknij na „Legitymacja Studencka”.
 • Przejdź przez etapy aktywacji i zapoznaj się z regulaminem (opcjonalnie możesz zezwolić aplikacji na użycie aparatu do wprowadzania informacji; domyślnie możesz wprowadzać je tekstowo).
 • Zeskanuj kod QR i potwierdź kodem aktywacyjnym – oba kody znajdziesz w USOSweb lub w Mobilny USOS PB w zakładce mLegitymacja (4) – po czym naciśnij „Aktywuj”.
 • Po wykonaniu powyższych czynności możesz zacząć używać swojej mLegitymacji.

6. Ważne

 • Po każdym przedłużeniu ELS należy przedłużyć ważność mLegitymacji lub w przypadku wznowienia studiów – na nowo zamówić mLegitymację.
 • Student może w dowolnym momencie unieważnić mLegitymację. Takie żądanie jest przekazywane do systemu mObywatel natychmiast, ale przez pewnie okres legitymacja może pozostać ważna (nie dłużej niż 24h).