Podstawy obsługi systemu USOSweb - Instrukcja pracownika

Rozpoczęcie pracy
Odzyskiwanie lub zmiana hasła
Podstawowe funkcje systemu USOSweb
Katalog
Plan zajęć
Komunikacja - USOSMAIL
Wykaz zajęć i listy studentów
Edycja profilu pracownika
Preferencje prywatności
Preferencje USOSweb
Karty przedmiotów (sylabusy)
Protokoły

Rozpoczęcie pracy

System USOSweb to internetowe rozszerzenie systemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, który jest głównym systemem dziekanatowym). Udostępnia usługi, czynności i procedury wykonywane przez nauczycieli akademickich i studentów, które są związane z organizacją i dokumentacją przebiegu studiów. USOSweb Politechniki Białostockiej znajduje się pod adresem https://usosweb.pb.edu.pl. Aby się zalogować należy kliknąć zaloguj się w prawym górnym rogu ekranu (1). Link przenosi do Centralnego Serwera Uwierzytelniania, gdzie wpisuje się identyfikator i hasło.

Logowanie do systemu usosweb

Odzyskiwanie lub zmiana hasła

W przypadku zagubienia hasła należy kliknąć Ustaw nowe hasło (2).

Opcja ustaw nowe hasło

Po podaniu adresu email (3) otrzymamy wiadomość z indywidualnym linkiem do ustawienia nowego hasła, poniżej zrzut ekranu przykładowej wiadomości.

Link do odzyskania hasła poprzez podanie adresu e-mail

Podanie adresu email

Wiadomość o ustawianiu nowego hasła z odnośnikiem

Po kliknięciu odnośnika (4) pojawi się ekran na którym wpisujemy swój numer PESEL oraz dwukrotnie nowe hasło (5). Hasło musi mieć minimum 8 znaków, powinno zawierać małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne (np. !).

Pola na wpisanie pesel i dwa razy nowego hasła

Zmiana hasła możliwa jest również po zalogowaniu do systemu (6).

Zmiana hasła po zalogowaniu w systemie

Podstawowe funkcje systemu USOSweb

Po zalogowaniu się do systemu USOSweb pracownik automatycznie jest przeniesiony do zakładki MÓJ USOSWEB, która zawiera podstawowe informacje, m. in. plan (7), wykaz zajęć (8) i szybkie wystawianie ocen (9).

Zakładka Mój Usosweb u pracownika z planem zajęć, zajęciami, wystawianiem ocen

Katalog

Za pomocą katalogów i wyszukiwarek można wyszukać studentów lub pracowników, przeglądać jednostki, przedmioty, kierunki studiów. Polecamy przeczytać wyczerpujące instrukcje, znajdujące się pod hasłem Pomoc (10).

Pomoc do katalogu podzielona na rozdziały Pomoc do katalogu podzielona na rozdziały

Plan zajęć

Plan zajęć można sprawdzić zakładce MÓJ USOSWEB, po lewej stronie ekranu należy wybrać PLAN ZAJĘĆ (11).

Plan zajęć tygodniowy lub semestralny z możliwością korzystania z opcji zaawansowanych

Korzystając z opcji (12) można wyświetlić swój plan w bieżącym tygodniu lub na cały semestr. Zestaw opcji (13) umożliwia pobranie planu w formacie HTML, powiększenie oraz wydruk planu. Można również użyć opcji zaawansowanych (14).

Zaawansowane opcje planu zajęć m. in. wyświetlanie godzin rozpoczęcia i zakończenia, typu zajęć, nazwy i kodu przedmiotu, nr sali

Komunikacja - USOSMAIL

USOSmail (w zakładce MÓJ USOSWEB) dostarcza prosty mechanizm pozwalający wysłać wiadomość do pracowników lub studentów (15).

Zakładka Mój USOSweb - USOSmail z przyciskiem dodaj odbiorców

Każdy użytkownik może wysłać wiadomość:

  • do członków i prowadzących grup zajęciowych,
  • dowolnych osób wyszukanych w katalogu użytkowników,
  • na konkretne „ręcznie” wpisane adresy e-mail
  • do zdefiniowanych przez siebie grup odbiorców.

USOSmail nie służy do odbierania wiadomości! W polu nadawca wszystkie wiadomości będą miały adres e-mail, jaki widnieje w profilu użytkownika (o którym będzie mowa później). Jeżeli odbiorca odpowie na wiadomość, to ta odpowiedź dojdzie na adres skrzynki pocztowej użytkownika.

Po przejściu do USOSmail otwiera się strona z formularzem do wysłania nowej wiadomości. Aby dodać odbiorców należy kliknąć przycisk (16).

W nowo otwartym oknie można:

  • dodać indywidualnego odbiorcę, wpisując imię i nazwisko (17) (będą pojawiać się podpowiedzi w trakcie wpisywania);
  • wybrać grupę zajęciową (18) oraz zdecydować czy wysyłamy wiadomość studentom czy prowadzącym (19). Można wybrać kilka przedmiotów i grup (wykładowych, pracowni specjalistycznych itd.)

Wybór indywidualnego odbiorcy Wybór odbiorców: studenci i/lub prowadzący grupę zajęciową, przycisk zapisz i zamknij

Po zapisaniu i zamknięciu okna (20) dodawania odbiorców w polu Do: będzie widoczna ich łączna liczba (21).

Edycja wiadomości, liczba odbiorców, temat, treść i przycisk załącz plik

Następnie wprowadza się temat (22) i treść wiadomości (23), opcjonalnie dodaje załączniki (24) i klika WYŚLIJ (25).

W zakładce Historia (26) można obejrzeć wcześniej wysyłane wiadomości. Historia wysyłanych wiadomości: temat, status i data wysłania

Wykaz zajęć i listy studentów

W zakładce MÓJ USOSWEB – GRUPY ZAJĘCIOWE (27) możemy obejrzeć prowadzone przedmioty i listy studentów. W pierwszej kolejności należy wybrać właściwy rok akademicki (28) (domyślnie wyświetla się bieżący rok). Następnie, aby wyświetlić konkretną listę studentów, należy kliknąć w odpowiednią grupę zajęciową (29).

Aby uzyskać listę wszystkich studentów zapisanych na przedmiot, należy wybrać zapisani studenci (30).

Zakładka grupy zajęciowe z możliwością wyboryu roku akademickiego, przedmiotu i grupy

Po wybraniu konkretnej grupy zajęciowej (29) można m. in. wysłać wiadomość do wszystkich studentów w tej grupie (31). Można również wyeksportować listę studentów do pliku PDF (32).

Zakładka grupy zajęciowe z możliwością wyboru roku akademickiego, przedmiotu i grupy Zakładka grupy zajęciowe z możliwością wyboru roku akademickiego, przedmiotu i grupy

Jeżeli klikniemy POKAŻ OPCJE (33) nad listą studentów, pojawi się możliwość eksportu posortowanych danych do pliku Excel/csv.

Opcje eksportu listy studentów: format i sortowanie

Edycja profilu pracownika

W zakładce DLA WSZYSTKICH – MÓJ PROFIL (35) możemy uzupełnić swoje dane. Edycja profilu pracownika: email, strona www, telefon służbowy, zainteresowania

Informacje o pracowniku są widoczne dla każdego, również niezalogowanego użytkownika USOSweb. W swoim profilu Pracownik może uzupełnić następujące dane: adres e-mail, stronę WWW, numery telefonów, zainteresowania naukowe oraz terminy konsultacji.

Preferencje prywatności

W zakładce MÓJ USOSWEB – PREFERENCJE PRYWATNOŚCI (36) możemy ustawić widoczność danych osobowych, między innymi zdjęcia (37), historii zmian nazwiska (38), adresu e-mail (39).

Preferencje prywatności: kto może oglądać zdjęcie, historię nazwiska, adres e-mail

Preferencje USOSweb

W zakładce MÓJ USOSWEB – PREFERENCJE USOSWEB (40) można dostosować wygląd systemu do swoich potrzeb. Każda z dostępnych opcji posiada wyczerpujący opis.

Preferencje Usosweb: liczba wierszy w tabeli na jednej stronie, sposób sortowania po nazwie lub kodzie, ulubione jedenostki, preferowany format planów zajęć

Karty przedmiotów (sylabusy)

W celu wprowadzenia lub edycji sylabusów należy najpierw wybrać przedmiot. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • w zakładce MÓJ USOSWEB kliknąć na przedmiot w ZAJĘCIACH PRACOWNIKA (41), następnie Edytuj ten przedmiot (42). Zakładka mój usosweb - zajęcia pracownika z listą przedmiotów Karta przedmiotu bazy danych z możliwością edycji i pobrania w postaci pliku pdf Jeżeli chcemy pobrać już istniejącą kartę przedmiotu w formacie pdf, wybieramy Pokaż kartę przedmiotu (43).
  • W zakładce DLA PRACOWNIKÓW – Edycja przedmiotów (44), a następnie kliknąć wybrany przedmiot (45). Zakładka dla pracowników - edycja przedmiotów z listą koordynowanych i prowadzonych przedmiotów

Pojawi się karta przedmiotu, gdzie można załączyć pliki w formacie pdf, zawierające szczegóły karty przedmiotu (46) oraz kryteria zaliczenia (47).

Karta przedmiotu z przyciskami do ząłączenia plików pdf z kartą przedmiotu i zasadami zaliczenia

W karcie przedmiotu można umieścić również podstawowe informacje o przedmiocie, niezależne (48) oraz zależne od cyklu (49).

Odnośniki do podstawowych informacji o przedmiocie niezależnych od cyklu oraz informacji o zajęciach w konkretnym cyklu

Informacje niezależne od cyklu: kod erasmus, język, strona www, rodzaj i tryb prowadzenia, wymagania, założenia, opis

Informacje o przedmiocie zależne od cyklu z możliwością skopiowania z innego cyklu

Opis na kolejne cykle można kopiować z cykli poprzednich (50).

Protokoły

W celu wypełnienia protokołów z zakładki DLA PRACOWNIKÓW należy wybrać PROTOKOŁY (51). Na ekranie pojawi się lista przedmiotów ze zdefiniowanymi protokołami, dla których dany pracownik figuruje jako koordynator, prowadzący zajęcia lub prowadzący egzamin. Można zmienić cykl dydaktyczny (52).

Protokoły w zakładce dla pracowników, z możliwością wybrania roku akademickiego

Po kliknięciu wyświetl/edytuj (53) przy wybranym przedmiocie, poprzez kliknięcie zastosuj (54) wybiera się protokół pełny lub tylko ze studentami danej grupy.

Wybór widoku protokołu: pełny lub studenci z dane grupy zajęciowej

Na ekranie edycji protokołów ocenę studenta wybiera się z rozwijanej listy (55), nie ma możliwości wpisania oceny spoza tej listy.

Edycja protokołu - wybór oceny przy danym studencie z rozwijanej listy

Po wybraniu oceny, pole zmienia kolor na żółty. Aby cofnąć zmiany (na żółtym tle) należy nacisnąć przycisk COFNIJ ZMIANY (56) (na dole ekranu) a w celu ich zapisania przycisk ZAPISZ (57). Po zapisie żółte pola zmienią kolor na biały.

Przyciski zapisz i cofnij

Po zaznaczeniu pola POKAŻ OPCJE (58) możemy zmienić liczbę wyświetlanych studentów na stronie (59), odpowiednio posortować protokół lub wyeksportować go do pliku np. Excel/csv (60).

Opcje wyświetlania listy studentów: liczba elementów na stronie, eksport danych do formatu excel, csv

Protokoły są zatwierdzane automatycznie po terminie ich zwrotu.

Protokół dla konkretnej grupy można zapisać w pliku pdf, wybierając opcję drukowanie protokołu (59). Opcja ta jest zablokowana dla widoku pełny protokół.

Odnośnik do drukowania protokołu z informacją że wydruk pełnego protokołu jest zablokowany

Opcje wydruku protokołu: typ wydruku zbiorczy lub pojedynczy, wybrany widok

Następnie (po liknięciu Dalej) można wybrać opcje drukowania protokołu i kliknąć DRUKUJ (60).

Opcje drukowania protokołu: typ, widok, puste wiersze, puste pola, protokoły grup, miejsca na podpis, miejsca na daty, grupy egzaminacyjne, dodatkowe opcje

Zależnie od ustawień przeglądarki wygenerowany plik pdf zostanie zapisany w folderze Pobrane (Downloads) lub pojawi się okno z możliwością wyboru miejsca zapisu.