Belka

„PB 2.0. - Zintegrowany Program Rozwoju” (POWR.03.05.00-00-Z228/18)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki IIInstalacja Moodle na systemie Android i logowanie się za pomocą konta z USOSweb Politechniki Białostockiej

1. Instalacja aplikacji

 1. Otwórz sklep Google Play na swoim urządzeniu z systemem Android.

 2. W polu wyszukiwania wpisz „Moodle” i naciśnij przycisk „Szukaj”.

 3. Znajdź aplikację Moodle i naciśnij na nią.

 4. Naciśnij przycisk „Zainstaluj” na stronie aplikacji Moodle.

  Pobieranie aplikacji mobilnej

 5. Poczekaj, aż aplikacja zostanie pobrana i zainstalowana na Twoim urządzeniu.

 6. Po zainstalowaniu aplikacji naciśnij przycisk „Otwórz”.

 7. W otwartym oknie aplikacji naciśnij przycisk „POMIŃ” w prawym górnym rogu.

  Główne okno aplikacji

 8. Wypełnij pole Twoja strona wpisując „moodle.pb.edu.pl”.

 9. Z wyświetlonej listy stron Moodle wybierz pierwszą pozycję „Połącz się ze stroną moodle.pb.edu.pl”.

  Połącz się z Moodle

 10. W nowym oknie pojawi się monit „Musisz zalogować się do serwisu w oknie przeglądarki”.

 11. Naciśnij przycisk „OK”.

  Połącz się z Moodle

 12. W przeglądarce zostanie otwarta strona Centralnego Systemu Uwierzytelniającego Politechniki Białostockiej (https://idm.uci.pb.edu.pl/cas/login).

 13. Wpisz swój identyfikator i hasło, które są wykorzystywane do logowania do USOSweb.

 14. Naciśnij przycisk „Zaloguj się”.

  Okno logowania

 15. Po zalogowaniu zostaniesz przeniesiony do aplikacji Moodle, do zakładki „Kokpit”. Brawo! Ukończyłeś proces instalacji i logowania do aplikacji Moodle w systemie Android.

 16. W zakładce „Kokpit” zobaczysz kursy, do których zostałeś przypisany.

  Widok po zalogowaniu się – kokpit

  Strona główna

 17. Klikając ikonę awatara zobaczysz boczne menu: oceny, pliki oraz wylogowanie się z aplikacji.

  Menu użytkownika

  Boczne menu

  Boczne menu

Uwaga!
Aplikacja mobilna nie umożliwia prowadzenia wideokonferencji. Jeśli zmienisz tryb z aplikacji mobilnej na wideokonferencję, zostanie uruchomiona w przeglądarce internetowej na twoim telefonie. Sukces konferencji w szczególności wydajność mikrofonu będzie zależał głównie od modelu telefonu oraz systemu operacyjnego. Dlatego gorąco zalecamy skorzystanie z komputera w przypadku udziału w wideokonferencji.