Aplikacja Teta ME - obsługa portalu pracowniczego

Dokumentacja przedstawia zasady uruchomiania, logowania do aplikacji oraz sposób korzystania z udostępnionych funkcjonalności.

 1. O aplikacji Teta ME
 2. Konto użytkownika AD i w Teta ME
 3. Korzystanie z aplikacji Teta ME
 4. 1. O aplikacji Teta ME

  Aplikacja Teta ME stanowi integralną część kompleksowego rozwiązania TETA Edu ułatwiając dostęp do obsługi procesów związanych z kadrami, płacami i finansami na uczelni. Teta ME, jako nowoczesna aplikacja internetowa, doskonale dostosowuje się do różnych urządzeń, umożliwiając korzystanie z niej z dowolnego miejsca, o ile tylko posiada się dostęp do internetu.

  2. Konto użytkownika AD i w Teta ME

  Dla korzystania z aplikacji Teta ME, każdy pracownik Politechniki Białostockiej powinien posiadać aktywne konto w usłudze Office 365 oraz przejść proces weryfikacji tożsamości cyfrowej. Więcej informacji na temat tożsamości cyfrowej w systemach informatycznych można znaleźć w dedykowanym artykule: Twoja tożsamość w systemach informatycznych Politechniki Białostockiej.

  3. Korzystanie z aplikacji Teta ME

  3.1. Logowanie się do portalu Teta ME na komputerze/laptopie

  Aplikację Teta ME można uruchomić bezpośrednio z przeglądarki internetowej. W pasku adresu przeglądarki należy wpisać:

  https://tetame.pb.edu.pl

  Aplikacja żąda uprawnień dostępu do zasobu, dlatego może zostać wyświetlone poniższe okno dialogowe „Żądane uprawnienia”. Proszę udzielić zgody, wybierając przycisk „Akceptuj”.

  Okno ekranu logowania z zaznaczonym polem logowania OAUTH

  Aby zalogować się, należy wybrać Logowanie OAUTH. (1)

  Aplikacja dostępna jest również w wersji angielskojęzycznej. Wystarczy zmienić domyślny język w prawym dolnym rogu ekranu logowania.

  Okno ekranu logowania z zaznaczonym polem logowania OAUTH

  Do systemu należy logować się za pomocą uczelnianego konta Office 365 w domenie: st.pb.edu.pl, sd.pb.edu.pl, student.pb.edu.pl (w przypadku studentów będących pracownikami).

  Okno logowania w usłudze Office 365

  Proszę podjąć decyzję dotyczącą pozostania zalogowanym.

  Okno logowania w usłudze Office 365

  3.2. Strona startowa portalu pracowniczego

  Po poprawnym zalogowaniu użytkownik zostanie przeniesiony na stronę startową portalu Teta ME:

  Widok główny aplikacji Teta ME

  UWAGA:

  W chwili obecnej funkcjonalność portalu Teta ME dotyczy wyłącznie procesu udostępnienia dokumentów podatkowych PIT. Kolejne funkcjonalności będą pojawiały się sukcesywnie.

  Główna strona startowa to profil użytkownika z informacjami dotyczącymi zatrudnienia tj. stanowisko, jednostka organizacyjna pracownika oraz jego podstawowe dane kontaktowe.

  3.3. Pobieranie i podgląd dokumentu PIT

  1. W lewej górnej części ekranu znajduje się zakładka „Dokumenty”. Rozwiń ją, a następnie przejdź do ”Dokumenty PIT” (2), gdzie udostępniony został Twój dokument PIT.

   Widok aplikacji Teta ME z zaznaczoną opcją dokumenty PIT

  2. W dolnej części dokumentu PIT znajduje się przycisk „Pobierz” oraz „Podgląd”. Wybierz opcję „Pobierz” – wówczas dokument (w formacie pdf.) zostanie pobrany bezpośrednio na urządzenie, z którego aktualnie korzystasz (komputer lub urządzenie mobilne).

  3. Po pobraniu PIT nastąpi automatyczne potwierdzenie jego odbioru.

  W każdym momencie pracownicy mogą ponownie zalogować się do systemu Teta ME aby ponownie pobrać lub otworzyć dokument.

  3.4. Wylogowanie się z aplikacji

  Po zakończeniu korzystania z aplikacji Teta ME zaleca się wylogowanie. Przycisk ”Wyloguj”(3) umieszczony jest w prawym górnym rogu okna przeglądarki internetowej.

  Widok aplikacji Teta ME z zaznaczoną opcją wyloguj

  Na zakończenie pojawi się ekran bezpiecznego wylogowania z aplikacji Teta ME.

  Wylogowanie z aplikacji Teta ME

  Przy użyciu opcji „Powróć do logowania” istnieje możliwość ponownego zalogowania się do portalu pracowniczego.