Poczta studencka Outlook - instrukcja dla studentów

Microsoft Outlook to oficjalna aplikacja do obsługi poczty elektronicznej wydana dla systemu Android przez firmę Microsoft. Nie służy ona jedynie do podłączania kont w ramach usługi Outlook.com, ale również zarządzanie innymi kontami pocztowymi, kontaktami, kalendarzami, a także usługami dysków sieciowych.

Uwaga: Zgodnie z § 3 Zarządzenia nr 1098 Rektora PB z 24 marca 2020 roku w sprawie korzystania z elektronicznej poczty studenckiej oraz usługi MS Office 365 świadczonej w Politechnice Białostockiej, studenci Politechniki Białostockiej są zobowiązani do korzystania z poczty w domenie @student.pb.edu.pl. Przypominamy, że jest to jedyny sposób komunikacji elektronicznej w sprawie studiów. Prosimy nie wysyłać e-maili z prywatnych skrzynek, gdyż będą one ignorowane.

1. Dostęp do poczty Outlook

Z aplikacji Outlook można korzystać, po wcześniejszym zalogowaniu się do konta Microsoft Office 365, poprzez przeglądarkę internetową lub/i aplikację desktopową oraz mobilną.

1.1. Dostęp przez przeglądarkę internetową

Wejdź na stronę https://login.microsoftonline.com i zaloguj się do usługi Office 365.

Logowanie przez przeglądarkę przez adres email

Należy użyć nazwy użytkownika i hasła usługi Office 365, którą otrzymano w wiadomości informującej o założeniu konta przez Uczelniane Centrum Informatyczne PB. Informacje dotyczące loginu do MS Office 365 (1) znajdują się również w systemie USOSweb w zakładce „Mój USOSweb” (2).

Widok po zalogowaniu do systemu usosweb

Studenci używają loginu w formacie: identyfikator@student.pb.edu.pl

Po zalogowaniu się do konta inicjały użytkownika będą widoczne w prawym górnym rogu (1). Po lewej stronie proszę wybrać aplikację Outlook (2).

Ekran po zalogowaniu z ikonami aplikacji

Po jej kliknięciu nastąpi przekierowanie do usługi Outlook.