Wymiana studencka w USOSweb - instrukcja studenta

wersja 13.03.2024

1. Oferty wyjazdów i składanie wniosku

1.1. Priorytety

2. Złożone wnioski

3. Learning Agreement

Po zalogowaniu się do systemu USOSweb należy wybrać zakładkę DLA STUDENTÓW - wymiana studencka (1).

zakladka dla studentow - wymiana studencka

1. Oferty wyjazdów i składanie wniosku

Po wybraniu odnośnika oferty wyjazdów (2) pojawi się lista jednostek uczelni. Należy kliknąć pokaż oferty (3) przy swoim wydziale.

Oferty wyjazdow - lista jednostek

Na ekranie ofert wyjazdów z danego wydziału widoczna będzie informacja o terminie składania wniosków (4) oraz lista ofert do wyboru (5).

Oferty w wymianie studenckiej

Na kolejnym ekranie widoczne są dane uczelni oraz warunki współpracy. Jeżeli student może skorzystać z oferty, pojawi się opcja Złóż wniosek (6). Opowiednia oferta

Edycja wniosku
Na ekranie edycji wniosku opcjonalnie podaje się język obcy i poziom jego znajomości (7).

Edycja wniosku - opinie, cv, list motywacyjny, poprzednie wyjazdy

W przypadku danych osoby wystawiającej opinię (8), należy wybrać:

 • pracownika dziekanatu, w celu potwierdzenia średniej ocen;
 • pracownika MUM (Katarzyna Kilarji), w celu potwierdzenia znajomości języka obcego.

Uwaga! Wskazanie wyżej wymienionych osób jest niezbędne, w przeciwnym wypadku system nie pozwoli na złożenie wniosku !

Na liście pojawią się prawcownicy dziekanatu odpowiedniego wydziału oraz pracownicy MUM, po wybraniu pracownika z listy należy kliknąć dodaj. System automatycznie wyśle powiadomienia do pracowników z prośbą o opinie.

wpisanie nazwiska pracownika do opinii

Pola życiorys (w języku polskim i obcym) (9), list motywacyjny (w języku polskim i obcym) (10), staże zagraniczne i inne doświadczenie (11) nie są wymagane. Obowiązkowo za to należy uzupełnić:

 • program studiów (12)

  program do wyboru z listy

  program do wyboru z listy

 • czy ubiegasz się o wyjazd w innych jednostkach uczelni (13), pytanie o wyjazd z innych jednostek pytanie o wyjazd z innych jednostek

 • poprzednie wyjazdy Erasmus, również z innych uczelni (14) poprzednie wyjazdy Erasmus poprzednie wyjazdy Erasmus

W przypadku wybrania TAK pojawi się dodatkowa opcja zadeklaruj wyjazd. opis wyjazu

zadeklaruj wyjazd

Po wybraniu typu wyjazdu, rodzaju i roku studiów oraz cyklu dydaktycznego, należy uzupełnić daty, nazwę uczelni i kliknąć zapisz.

Należy pamiętać o zapisaniu (15) każdej uzupełnionej danej zanim naciśnie się przycisk złóż wniosek (16).

1.1. Priorytety

Na jednym wniosku można wybrać kilka uczelni i ustawić ich priorytety, w zależności od preferencji.

lista uczelni z priorytetami

Po naciśnięciu dodaj (17) pojawi się lista uczelni (które mają dany wydział w warunkach współpracy). Przy wybranej uczelni należy kliknąć wybierz.

Opcja wybierz przy uczelniach

Dodatkowy wniosek

Po kliknięciu złóż wniosek (18) nastąpi powrót do edycji wniosku. Na liście będą widoczne teraz dwie uczelnie. W razie potrzeby analogicznie można dodać kolejne uczelnie.

Lista uczelni na wyjazd, opcja zmiany priorytetu

Wybierając opcję wyżej można zmieniać kolejność uczelni, tak aby pierwsza była ta, na której najbardziej nam zależy.

2. Złożone wnioski

W zakładce DLA STUDENTÓW - wymiana studencka - wnioski (19) widoczna jest lista złożonych wniosków.

Moje wnioski

Złożonego wniosku nie można poprawić, ale można go usunąć (dopóki wyjazd nie został zatwierdzony przez koordynatora), korzystając z opcji anuluj (20).

Anulowanie wniosku

Tutaj również można złożyć nowy wniosek, korzystając z opcji złóż wniosek (21). Jeżeli poprzedni wniosek nie został anulowany nie będzie można złożyć kolejnego.

Komunikat: Już masz utworzony wniosek w tej jednostce

Po kliknięciu zobacz (22) można obejrzeć swój wniosek oraz status opinii (23).

Wniosek

W zakładce wyjazdy (24) znajduje się lista przyznanych wyjazdów. Po przyznaniu wyjazdu przez koordynatora student musi uzupełnić dane (25).

Przyznane wyjazdy w wymianie studenckiej

Pojawi się informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych, należy potwierdzić zapoznanie się z jej treścią.

Wniosek

Nastepnie należy uzupełnić widoczny poniżej formularz wyjazdu.

Formularz wyjazdy u z danymi studenta i wyjazdu

Konieczne jest podanie:

 • języka wiodącego wyjazdu i poziomu jego znajomości

  Język wiodący wyjazdu

 • Czy starasz się o dofinansowanie z tutułu niepełnosprawności?

  Dofinansowanie dla niepelnosprawnych, tak lub nie

 • Czy otrzymujesz inne stypendia? - inne niż wymienione w polu Otrzymywane stypendia; Inne stypendia, tak lub nie

 • Korespondencja
  Korespondencja tradycyjna lub elektroniczna

 • planowany czas pobytu:

  Czas pobytu: rok akademicki, semestr zimowy, semestr letni

 • Czy znasz język polski?

  Czy znasz polski, tak lub nie

 • Czy ubiegasz się o dodatek Green Travel?, w przypadku odpowiedzi TAK, należy wybrać również środek transportu.

  Czy ubiegasz sie o dodatek green travel - tak lub nie Wybór środka transportu: autobus, carpoolong, pociąg, rower, samochód/motocykl, samolot, statek, inne

Należy również zweryfikować datę urodzenia i numer telefonu. Data urodzenia i numer telefonu

Po zapisaniu formularza można go jeszcze edytować (26). Akcja uzupełnienia danych wyjazdu

Po zatwierdzeniu formularza wyjazdu (27) Etap kwalifikacji wyjazdu zmieni się z Uzupełnianie (student,koordynator) na Uzupełnianie (koordynator).

Akcja uzupełnienia danych wyjazdu

Po stronie studenta nie będzie już można dokonywać żadnych zmian, możliwy jedynie będzie podgląd formularza.

Opcja zmiany danych wyjazdu

Kiedy koordynator uzupełni dane po swojej stronie, etap kwalifikacji zmieni się na Zakończona. Po kliknięciu podgląd (28) można wydrukować i podpisać formularz wyjazdu (29).

Etap kwalifikacji - zakonczone

Przycisk wydrukuj formularz

3. Learning Agreement

W zakładce Wyjazdy do tworzenia Learning Agreement służy opcja EWP LA (30).

EWP LA w opcjach wyjazdu

Stworzenie porozumienia LA należy do koordynatora. Jeżeli LA zostało stworzone, należy najpierw kliknąć EWP LA (31), a na dole następnego ekranu wyświetl/edytuj (32). EWP LA w opcjach wyjazdu

Opcja edycji LA

Pojawi się Formularz studenta, w którym do tabel A, B i C dodaje się odpowiednie komponenty (33), uzupełnia ich dane (kod, nazwa, semestr, punkty ECTS) i zapisuje tabele (34). Na koniec należy zaakceptować cały formularz (35).

Tabela A. Program studiów w uczelni przyjmującej - przedmioty, które będą realizowane za granicą w trakcie mobilności.

Tabela B. Uznanie zaliczenia w uczelni macierzystej - przedmioty na PB, które zostaną zaliczone na podstawie ocen z uczelni zagranicznej (docelowo wszystkie przedmioty z semestru, w którym realizowana będzie mobilność).

Tabela C. Część wirtualna w uczelni przyjmującej i jej uznanie w uczelni macierzystej - w przypadku mobilności wirtualnej/mieszanej - przedmioty, które będą realizowane w formie zdalnej bez stacjonarnego pobytu na uczelni zagranicznej.

Opcja edycji LA