Wymiana studencka w USOSweb - instrukcja studenta

wersja 27.03.2023

1. Oferty wyjazdów i składanie wniosku
1.1. Priorytety
2. Złożone wnioski
3. Learning Agreement

Uwaga! Wniosek będzie nieważny, jeśli nie zostanie uzupełnione pole Opinie. Należy w nim wybrać pracownika dziekanatu, który potwierdzi średnią ocen studenta oraz pracownika BWM (Katarzyna Kilarji lub Adrianna Grabowska), który potwierdzi wynik kwalifikacji językowych.

Po zalogowaniu się do systemu USOSweb należy wybrać zakładkę DLA STUDENTÓW - wymiana studencka (1).

zakladka dla studentow - wymiana studencka

1. Oferty wyjazdów i składanie wniosku

Po wybraniu odnośnika oferty wyjazdów (2) pojawi się lista jednostek uczelni. Należy kliknąć pokaż oferty (3) przy swoim wydziale.

Oferty wyjazdow - lista jednostek

Na ekranie ofert wyjazdów z danego wydziału widoczna będzie informacja o terminie składania wniosków (4) oraz lista ofert do wyboru (5).

Oferty w wymianie studenckiej

Na kolejnym ekranie widoczne są dane uczelni oraz warunki współpracy. Jeżeli student może skorzystać z oferty, pojawi się opcja Złóż wniosek (6). Opowiednia oferta

Edycja wniosku
Na ekranie edycji wniosku opcjonalnie podaje się język obcy i poziom jego znajomości (7).

Edycja wniosku - opinie, cv, list motywacyjny, poprzednie wyjazdy

W przypadku danych osoby wystawiającej opinię (8), należy wybrać:

 • pracownika dziekanatu, w celu potwierdzenia średniej ocen;
 • pracownika BWM (Katarzyna Kilarji lub Adrianna Grabowska), w celu potwierdzenia znajomości języka obcego.

Uwaga! Wskazanie wyżej wymienionych osób jest niezbędne, w przeciwnym wypadku wniosek zostanie odrzucony!

W momencie rozpoczęcia wpisywania nazwiska danego pracownika system wyświetli podpowiedź (spośród pracowników naszej uczelni). Należy kliknąć wybraną osobę i nacisnąć DODAJ.

wpisanie nazwiska pracownika do opinii

Po dodaniu pracowników należy kliknąć opcje wyślij odnośnik przy każdej osobie. Skutkuje to wysłaniem powiadomienia do danego pracownika z prośbą o opinię.

opcja wyślij odnośnik przy pracowniku

Pola życiorys (w języku polskim i obcym) (9), list motywacyjny (w języku polskim i obcym) (10), staże zagraniczne i inne doświadczenie (11) nie są wymagane. Obowiązkowo za to należy uzupełnić:

 • program studiów (12)
  program do wyboru z listy
 • czy ubiegasz się o wyjazd w innych jednostkach uczelni (13), pytanie o wyjazd z innych jednostek
 • poprzednie wyjazdy Erasmus (14). poprzednie wyjazdy Erasmus W przypadku wybrania TAK pojawi się dodatkowa opcja zadeklaruj wyjazd. zadeklaruj wyjazd Po wybraniu typu wyjazdu, rodzaju i roku studiów oraz cyklu dydaktycznego, należy uzupełnić daty, nazwę uczelni i kliknąć zapisz. opis wyjazu

Należy pamiętać o zapisaniu (15) każdej uzupełnionej danej zanim naciśnie się przycisk złóż wniosek (16).

1.1. Priorytety

Na jednym wniosku można wybrać kilka uczelni i ustawić ich priorytety, w zależności od preferencji.

lista uczelni z priorytetami

Po naciśnięciu dodaj (17) pojawi się lista uczelni (które mają dany wydział w warunkach współpracy). Przy wybranej uczelni należy kliknąć wybierz.

Opcja wybierz przy uczelniach

Dodatkowy wniosek

Po kliknięciu złóż wniosek (18) nastąpi powrót do edycji wniosku. Na liście będą widoczne teraz dwie uczelnie. W razie potrzeby analogicznie można dodać kolejne uczelnie.

Lista uczelni na wyjazd, opcja zmiany priorytetu

Wybierając opcję wyżej można zmieniać kolejność uczelni, tak aby pierwsza była ta, na której najbardziej nam zależy.

2. Złożone wnioski

W zakładce DLA STUDENTÓW - wymiana studencka - wnioski (19) widoczna jest lista złożonych wniosków.

Moje wnioski

Złożonego wniosku nie można poprawić, ale można go usunąć (dopóki wyjazd nie został zatwierdzony przez koordynatora), korzystając z opcji anuluj (20).

Anulowanie wniosku

Tutaj również można złożyć nowy wniosek, korzystając z opcji złóż wniosek (21). Jeżeli poprzedni wniosek nie został anulowany nie będzie można złożyć kolejnego.

Komunikat: Już masz utworzony wniosek w tej jednostce

Po kliknięciu zobacz (22) można obejrzeć swój wniosek oraz wystawioną opinię (23) (pod warunkiem że została zatwierdzona oraz koordynator ds. programu Erasmus włączył widoczność opinii dla studentów).

Wniosek

W zakładce wyjazdy (24) znajduje się lista przyznanych wyjazdów. Po przyznaniu wyjazdu przez koordynatora student musi uzupełnić dane (25).

Przyznane wyjazdy w wymianie studenckiej

Pojawi się widoczny poniżej formularz wyjazdu.

Formularz wyjazdy u z danymi studenta i wyjazdu

Konieczne jest podanie:

 • Język wiodący wyjazdu i poziom jego znajomości Język wiodący wyjazdu
 • Czy starasz się o dofinansowanie z tutułu niepełnosprawności? Dofinansowanie dla niepelnosprawnych, tak lub nie
 • Czy otrzymujesz inne stypendia? - inne niż wymienione w polu Otrzymywane stypendia; Inne stypendia, tak lub nie
 • Korespondencja
  Korespondencja tradycyjna lub elektroniczna
 • planowany czas pobytu:
  Czas pobytu: rok akademicki, semestr zimowy, semestr letni
 • Czy znasz język polski?
  Czy znasz polski, tak lub nie

Po zapisaniu Etap kwalifikacji wyjazdu zmieni się z Uzupełnianie (student,koordynator) na Uzupełnianie (koordynator). Dopóki wyjazdu nie zatwierdzi koordynator, można jeszcze zmienić uzupełniane wcześniej dane (26).

Opcja zmiany danych wyjazdu

Kiedy etap kwalifikacji zostanie zmieniony na Zakończone danych nie można już zmieniać ani anulować zgłoszenia. Po kliknięciu podgląd (27) można wydrukować i podpisać formularz wyjazdu (28).

Etap kwalifikacji - zakonczone

Przycisk wydrukuj formularz

3. Learning Agreement

W zakładce Wyjazdy do tworzenia Learning Agreement służy opcja EWP LA (29).

EWP LA w opcjach wyjazdu

Stworzenie porozumienia LA należy do koordynatora, jeżeli jeszcze nie zostało to zrobione pojawi się poniższy komunikat.

Komunikat - koordynator nie stworzyl jeszcze porozumienia LA

Jeżeli LA zostało stworzone, należy kliknąć opcję wyświetl/edytuj (30).

Opcja edycji LA

Pojawi się Formularz studenta, w którym do tabel A, B i C dodaje się odpowiednie komponenty i zatwierdza przyciskiem Zaakceptuj (31).

Tabela A. Program studiów w uczelni przyjmującej - przedmioty, które będą realizowane za granicą w trakcie mobilności.

Tabela B. Uznanie zaliczenia w uczelni macierzystej - przedmioty na PB, które zostaną zaliczone na podstawie ocen z uczelni zagranicznej (docelowo wszystkie przedmioty z semestru, w którym realizowana będzie mobilność).

Tabela C. Część wirtualna w uczelni przyjmującej i jej uznanie w uczelni macierzystej - w przypadku mobilności wirtualnej/mieszanej - przedmioty, które będą realizowane w formie zdalnej bez stacjonarnego pobytu na uczelni zagranicznej.

Opcja edycji LA