Kopia zapasowa kursu w Moodle

Aby zabezpieczyć efekty naszej pracy przed ewentualną utratą, konieczne jest regularne tworzenie kopii zapasowej kursu – to kluczowe działanie dla każdego prowadzącego. W przyszłości możliwe będzie wykorzystanie kopii zapasowej kursu (bez przypisanych studentów) do stworzenia innego kursu.

Proces tworzenia kopii zapasowej jest prosty w tym celu autor kursu przechodzi do ustawień, znajdujących się po prawej stronie ekranu, a następnie rozwija menu (symbol koła zębatego) i wybiera opcję „Kopia zapasowa”.

Widok kursu

Poniżej znajdują się ustawienia tworzenia pełnej kopii zapasowej kursu, co umożliwi utworzenie kompletnego duplikatu. Dzięki temu będziemy w stanie odtworzyć kurs. Zachęcamy do nieingerowania w ustawienia.

Uwaga! Opcje, które otrzymuje domyślnie autor szkolenia, pozwalają zachować tylko informacje związane z samym kursem. Autor nie ma możliwości zachowania danych związanych ze studentami (ich danych osobowych, zdań oraz ocen zdobytych w kursie).

Następnie wybieramy „Następny”.

Widok kursu

W Ustawieniach schematu określamy, które aktywności i zasoby kursu mają zostać poddane archiwizacji. Kolejny krok to wybór opcji „Następny”.

Widok kursu

Widok kursu

Kolejnym etapem jest Potwierdzenie i przegląd - autor kursu ocenia wybrane opcje do archiwizacji oraz dokładnie sprawdza elementy kursu, które zostaną zapisane. W przypadku potrzeby, na tym etapie procesu tworzenia kopii zapasowej, istnieje możliwość powrotu do poprzedniego kroku w celu wprowadzenia ewentualnych poprawek. Jedynym polem podlegającym edycji jest Nazwa pliku, gdzie Moodle automatycznie wykorzystuje nazwę kursu i datę jego utworzenia. Zalecamy dostosowanie nazwy poprzez dodanie daty, informującej o terminie wykonania ostatniej kopii. Ostatecznie, w ostatnim kroku, klikamy przycisk „Wykonaj kopię zapasową”.

Widok kursu

Widok kursu

Platforma przeprowadza proces tworzenia kopii zapasowej, zapisując ją w pliku o rozszerzeniu .mbz. Jest to plik skompresowany i zakodowany, a pełny dostęp do jego zawartości możliwy jest jedynie na platformie Moodle. Po udanym wykonaniu kopii, użytkownik zobaczy komunikat „Plik kopii zapasowej został poprawnie utworzony”, po czym należy kliknąć „Kontynuuj”.

Widok kursu

Kopie zapasowe kursów dostępne są w sekcji „Obszar prywatnych kopii zapasowych użytkownika”. Aby pobrać kopię, wystarczy kliknąć opcję „Pobierz”. Plik zostanie zapisany na komputerze.

Widok kursu

Po pomyślnym utworzeniu kopii zapasowej kursu, istnieje możliwość przywrócenia kursu. Autor kursu może skorzystać z tej opcji, przechodząc do ustawień dostępnych po prawej stronie ekranu (symbol koła zębatego) i wybierając „Odtwórz”.

Widok kursu

Aby wybrać plik, kliknij przycisk „Wybierz plik” i wskazuj miejsce zapisu kursu, na przykład na dysku lokalnym komputera.

Widok kursu

Po wczytaniu, klikamy „Prześlij ten plik”.

Widok kursu

A następnie „Odtwórz”.

Widok kursu

Po wczytaniu kursu, pojawi się okno zawierające szczegóły dotyczące zawartości kursu. Obejmuje to informacje o wszystkich elementach obecnych w kursie. W celu kontynuacji, wybieramy opcję „Kontynuuj”.

Widok kursu

Dla autora kursu pierwszą dostępną zakładką jest opcja przywrócenia kursu do bieżącego kursu, dostępna pod zakładką „Odtwórz do tego kursu”.

Korzystając z funkcji Scalanie kopii zapasowej kursu do tego/z tym kursem, możemy połączyć dwa kursy. Jednakże, warto pamiętać, że zaimportowane materiały zostaną umieszczone w tych samych lokalizacjach, co w oryginalnym kursie.

Opcja Usuń zawartość tego kursu, a następnie przywróć skutkuje usunięciem obecnej zawartości kursu i zastąpieniem jej zaimportowaną. Opcja jest nieodwracalna.

Zakładka Odtwórz do istniejącego kursu to opcja, w której możemy wskazać inny kurs niż obecnie wybrany.

Uwaga! Po dokonaniu wyboru pod każdą z zakładek, potwierdź swoją decyzję klikając przycisk Kontynuuj.

Widok kursu

W sekcji Ustawienia należy odznaczyć opcję „Uwzględnij zdarzenia z kalendarza”. Potwierdź ustawienia odtwarzania, klikając przycisk Następny. Są to opcje ustawień domyślnych.

Widok kursu

W sekcji Schemat, dokonujemy ostatecznego wyboru, co chcemy przywrócić. Klikamy „Następny” w celu potwierdzenia.

Widok kursu

Widok kursu

Przegląd to krótka kontrola wybranych ustawień. Po ostatecznej akceptacji, kliknij „Wykonaj odtwarzanie”.

Widok kursu

Widok kursu

Po poprawnym przywróceniu kursu wyświetli się komunikat potwierdzający. Wybieramy Kontynuuj.

Widok kursu

Kopia zapasowa kursu została odtworzona.