Ansys instrukcja instalacji

1. Pobieranie plików instalacyjnych
2. Instalacja oprogramowania
3. Konfiguracja serwera licencji

1. Pobieranie plików instalacyjnych


Pliki instalacyjne należy pobrać z poniższych liknów:

2. Instalacja oprogramowania

 • Montowanie napędów wirtualnych z plikami instalacyjnymi
  Proszę przejść do folderu, gdzie zostało pobrane oprogramowanie (najczęściej jest to folder Pobrane).
  Następnie należy uruchomić kolejno pobrane pliki (ANSYS2022R2_WINX64_Disk1.iso, itd.), co spowoduje otwarcie 3 kolejnych wirtualnych napędów DVD (w tym przypadku nepędy E:, F: i G: w zależności od obecnych dysków w systemie).

  Widok zamontowanych napędów wirtualnych w systemie Windows Widok zamontowanych napędów wirtualnych w systemie Windows

 • Uruchomienie instalacji
  Proszę otworzyć pierwszy napęd wirtualny (w tym przypadku dysk E:) i uruchomić plik setup.

  Widok okna eksploratora Windows z zaznaczonym plikiem setup

 • Główne okno instalatora
  Następnie proszę wybrać opcję „Install Ansys Products

  Widok okna instalatora Ansys z zaznaczoną opcją Install Ansys Products

 • Akceptacja warunków licencji

  Widok okna instalatora Ansys z postanowieniami licencyjnymi i zaznaczoną opcją zgody

 • Wybór folderu instalacji

  Widok okna instalatora Ansys z opcją wyboru folderu instalacyjnego

 • Wskazanie serwera licencji
  W polu Hostname należy wpisać: ansys.licencje.pb.edu.pl
  Pozostałe opcje pozostają bez zmian.
  Krok ten można pominąć podczas instalacji. Opis konfiguracji serwera licencji zostanie przedstawiony w dalszej części instrukcji.

  Okno instalatora z ustawieniami serwera licencji

 • Wybór składników do zainstalowania

  Okno instalatora z wyborem składników do instalacji

 • Wybór i konfiguracja interfejsu CAD
  W przypadku posiadania zainstalowanego wcześniej oprogramowania CAD (AutoCAD, SOLIDWORKS, itp.) instalator automatycznie wykryje to oprogramowanie i zaproponuje automatyczną konfigurację interfejsu.

  Okno instalatora z wyborem sposobu konfiguracji geometrii CAD

  Okno instalatora z wyborem interfejsu CAD

 • Przegląd ustawień przed instalacją

  Okno instalatora z przeglądem ustawień do instalacji

 • Instalacja oprogramowania

  Okno instalatora z paskiem postępu instalacji

 • Wskazanie kolejnych dysków instalacyjnych
  Podczas instalacji, zostanie wyświetlony monit z prośbą o podanie kolejnych dysków instalacyjnych.
  W polu Path To Next Media należy podać nazwę kolejnego zamontowanego napędu wirtualnego F: a następnie przy kolejnym monicie G:

  Okno instalatora z opcją wyboru kolejnego dysku instalacyjnego

  Okno instalatora z opcją wyboru kolejnego dysku instalacyjnego

 • Kończenie instalacji

  Okno instalatora z informacją o zakończeniu instalacji

  Okno instalatora z podsumowaniem procesu instalacji

 • Odmontowanie napędów wirtualnych
  Po zainstalowaniu oprogramowania należy odmontować wszystkie zamontowane wcześniej napędy wirtualne. W tym celu na każdym z napendów należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Wysuń

  Okno eksploratora Windows z zaznczoną opcją wysunięcia wirtualnego dysku DVD

3. Konfiguracja serwera licencji

W menu start proszę wyszukać aplikację Ansys Licensing Settings 2023 R1

Wyszukanie i uruchomienie ustawień licencji oprogramowania Ansys

Okno ustawień z prawidłowo skonfigurowanym serwerem licencji

 1. Proszę wybrać FlexNet Publisher
 2. W polu port wpisać: 1055
 3. W polu Server 1: ansys.licencje.pb.edu.pl
 4. Proszę kliknąć przycisk Test, jeżeli wszystko zostało prawidłowo skonfigurowane, obok przycisku pojawi się zielona ikona.

FAQ

 1. Dostęp do serwera licencji oraz uruchomienie oprogramowania możliwe jest wyłącznie w przypadku pracy w sieci Politechniki Białostockiej. Serwer licencji nie jest dostępny publicznie.
 2. Jeżeli istnieje konieczność uruchomienia oprogramowania z innych lokalizacji, konieczne jest skorzystanie z połączenia VPN. W takim przypadku proszę skontaktować się z wydziałowymi informatykami w celu uzyskania dostępu do usługi VPN.
 3. W przypadku problemów z połączeniem do serwera licencji, lub długiego czasu uruchamia aplikacji, można dodać wpis 212.33.75.11 ansys.licencje.pb.edu.pl do pliku C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

W przypadku dodatkowych pytań i problemów zapraszamy do kontaktu z Uczelnianym Centrum Informatycznym:
tel.: 85 746 91 26
email: licencjepb@pb.edu.pl