Instrukcja instalacji oprogramowania „Matlab” - linux

Instrukcja Video: Jak założyć konto i zainstalować Matlaba w systemie Ubuntu Linux - VIDEO

 1. Otwórz stronę Mathworks.com

 2. Wybierz kraj lub zamknij okno komunikatu.

  alt text

 3. Kliknij ikonę awatara w celu zalogowania się.

  alt text

 4. W oknie logowania wybierz opcję „Create one!”.

  alt text

 5. Wprowadź adres email w domenie @pb.edu.pl, @student.pb.edu.pl lub @doktoranci.pb.edu.pl oraz podaj pozostałe informacje.

  alt text

 6. Sprawdź swoją pocztę a następnie kliknij w link aktywacyjny znajdujący się w otrzymanym emailu.

  alt text

 7. W celu aktywacji konta naciślij klawisz „ Verify email”.

  alt text

 8. Teraz uzupełnij dane na swoim koncie. Jako nazwę uczelni podaj „ Politechnika Bialostocka”. Zamiast litery „ł” wstaw „l”. Następnie zaakceptuj warunki usługi i naciśnij klawisz „Create”.

  alt text

 9. Po zakończeniu procesu rejestracji otrzymamy komunikat o przydzieleniu licencji.

  alt text

 10. Teraz możesz już zacząć używać Matlaba online za pomocą przeglądarki lub pobrać i zainstalować program na swoim komputerze. W tym celu wybierz opcję „Install MATLAB” a następnie wybież opcję „Linux”.

alt text

 1. Rozpakuj pobrany plik a następnie uruchom konsolę i przejdź do rozpakowanego katalogu.
 2. Uruchom jako sudo komendę ./install

alt text

 1. Zaloguj się na swoje konto na platformie Mathworks.com

alt text

 1. Zaakceptuj warunki licencji i naciśnij przycisk „Next”

alt text

 1. System powinien rozpoznać przydzieloną tobie licencję. Naciśnij przycisk „Next”.

alt text

 1. Teraz podaj nazwę używaną przez ciebie w twoim lokalnym systemie operacyjnym. Nazwa ta musi być zgodna z nazwą widoczną w punkcie 11 tej instrukcji. W tym przypadku zastosowano nazwę „user”. Następnie naciśnij przycisk „Next”.

alt text

 1. Wskaż folder docelowy lub pozostaw bez zmian.

alt text

 1. Wybież programy do zainstalowania. Matlab wymaga pobrania 1,4 GB danych. Wszystkie programy to łącznie około 15 GB danych.

alt text

 1. Zaznacz opcję Create symbolic links . Następnie naciśnij przycisk „Next”.

alt text

 1. Potwierdź instalację naciskając klawisz: Begin install

alt text

 1. Po pobraniu i automatycznej instalacji powinien pojawić się komunikat: „ Installation complete”. Możesz zamknąć instalator klawiszem „Close”

alt text

 1. Teraz możesz już uruchomić program. W systemie Ubuntu nie jest automatycznie twożony skrót do programou Matlam. Program możesz uruchomić w terminalu, podając komendę matlab.

alt text

 1. Uruchomienie oprogramowania poprzedane jest wyświetleniem okna informującego o zainstalowanej wersji.

alt text


W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
Uczelniane Centrum Informatycze
Email: licencjepb@pb.edu.pl