Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

wersja 03.10.2022

Ekran: 0 - Kierunki studiów, dane o niepełnosprawności

Ekran: 1 - Weryfikacja uprawnień

Ekran: 2 - Weryfikacja danych osobowych

Ekran: 3 - Szczegóły orzeczenia

Ekran: 4 - Załączniki

Informacje uzupełniające - oświadczenie

Podsumowanie - Zarejestrowanie wniosku

Odbiór decyzji

Po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę DLA WSZYSTKICH (1) a następnie WNIOSKI (2). Przy Wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy kliknąć zacznij wypełniać (3).

Zakladka DLA WSZYSTKICH - WNIOSKI z wnioskami z opcja zacznij wypelniac

Ekran: 0 - Kierunki studiów, dane o niepełnosprawności

Na ekranie 0 widoczne będą kierunki studiów podejmowane na Politechnice Białostockiej. Należy podać też informacje o pozostałych studiowanych lub ukończonych kierunkach, klikając dodaj (4).

Ekran 0 ze studiowanymi kierunkami

W polu Wyszukaj należy wpisać fragment lub pełną nazwę uczelni (5), wybrać ją z listy poniżej, podać kierunek, poziom, status i daty. Jeżeli jest więcej ukończonych lub studiowanych kierunków poza Politechniką Białostocką, operację należy powtarzać aż do uwzględnienia wszystkich (4).

Dodawanie innego kierunku, wyszukiwanie po fragmencie nazwy uczelni, kierunek, status i daty

Poniżej zaznacza się kiedy powstała niepełnosprawność, jeżeli zostanie wybrana opcja w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, trzeba będzie podać również datę powstania niepełnosprawności (6).

Dodawanie innego kierunku, wyszukiwanie po fragmencie nazwy uczelni, kierunek, status i daty

Aby przejść do następnego ekranu zaznacza się Potwierdzam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym (7) i klika DALEJ (8). W każdym momencie można też przerwać uzupełnianie wniosku. Jeżeli klikniemy ZAPISZ (9) system zapamięta uzupełnione dane.

Aby ponownie wrócić do wypełniania, w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI należy kliknąć kontynuuj wypełnianie (10).

Zakładka dla wszystkich - wnioski, z opcja kontynuacji wypelniania

Ekran: 1 - Weryfikacja uprawnień

Na ekranie 1 należy wybrać kierunek na Politechnice Białostockiej, na którym ubiegamy się o stypendium. Jeżeli jest tylko jeden, zaznacza się automatycznie (11) .

Ekran 1 z aktualnym programem studiow

W przypadku niespełniania warunków otrzymania stypendium, a ekranie pojawi się odpowiedni komunikat (12).

Komunikat z powodem odrzucenia wniosku

Ekran: 2 - Weryfikacja danych osobowych

Na ekranie 2 należy zweryfikować dane osobowe oraz ewentualnie poprosić dziekanat o ich poprawę bądź uzupełnienie (13).

Ekran 2 z danymi osobowymi i kontem

W przypadku braku numeru konta, należy kliknąć ustaw (14), co spowoduje przeniesienie do zakładki DLA STUDENTÓW – stypendia – konto bankowe studenta. Po uzupełnieniu numeru konta, można kontynuować wypełnianie wniosku (10).

Ekran: 3 - Szczegóły orzeczenia

Jeżeli Twoje orzeczenie jest już w systemie USOS, pojawi się na ekranie 3 (14).

Ekran 3 z aktualnymi orzeczeniami

Jeżeli orzeczenie nie jest widoczne lub chcesz otrzymać stypendium na podstawie innego orzeczenia (15), system poprosi o podanie dodatkowych informacji.

Ekran 3 - inne orzeczenie

Najpierw należy wskazać stopień niepełnosprawności (16). Jeżeli w orzeczeniu nie ma wskazanego stopnia, wybierz lekki.

Ekran 3 - rodzaj orzeczenia i daty

Nastepnie wybieramy rodzaj orzeczenia (17), podajemy datę wydania oraz datę początku ważności orzeczenia. W przypadku orzeczenia czasowego dodatkowo należy podać datę końca jego ważności (18). Następnie zaznaczamy rodzaj zaświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność (19).

Ekran: 4 - Załączniki

Jeżeli stypendium ma być przyznane na podstawie orzeczenia, którego nie ma w systemie USOS, na ekranie 4 należy je ząłączyć w formacie pdf (20)

Ekran 4 - pliki potwierdzajace

Informacje uzupełniające - oświadczenie

Przedostatni krok to oświadczenie. Na dole ekranu należy zaznaczyć pole Wyrażam zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej...

Oswiadczenie i zgoda

Podsumowanie - Zarejestrowanie wniosku

Ostatni krok to zarejestrowanie wniosku (21). Po rejestracji nie można już nic zmienić, chyba że wniosek zostanie cofnięty do poprawy lub uzupełnienia przez koordynatora. Jeżeli istnieje potrzeba poprawy danych na poprzednich ekranach wniosku, należy kliknąć WRÓĆ (22).

Podsumowanie z przyskiem zarejestruj

Wniosek po zarejestrowaniu należy wydrukować (23), podpisać i wraz ze wszystkimi załącznikami dostarczyć do dziekanatu.

Opcja drukowania wniosku

Wniosek wydrukować można również w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI (24).

Opcja drukowania wniosku w zakladce dla wszystkich - wnioski

W zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI należy również regularnie sprawdzać, czy wniosek nie został odesłany przez koordynatora do poprawy bądź uzupełnienia (25).

Opcja popraw dla wniosku cofnietego do poprawy

Najpierw warto przeczytać komentarz od koordynatora, który będzie widoczny w szczegółach wniosku (26), na dole ekranu, w historii zmian stanów wniosku (27).

Historia wniosku z komentarzem koordynatora

Następnie należy kliknąć popraw (28). Wniosek otworzy się ponownie na ekranie 0, klikając DALEJ przechodzi się do odpowiedniego ekranu, aby nanieść poprawki zgodnie ze wskazówkami koordynatora. Na koniec należy ponownie zarejestrować wniosek (21).

UWAGA! Masz 7 dni na dostarczenie brakujących dokumentów!

Odbiór decyzji

UWAGA! ODEBRANIE DECYZJI JEST WARUNKIEM WYPŁATY STYPENDIUM, MASZ NA TO 14 DNI OD POWIADOMIENIA, ALE ZRÓB TO JAK NAJSZYBCIEJ!

Na adres email zostanie przesłana wiadomość o możliwości odbioru decyzji. Można je odebrać w zakładce DLA WSZYSTKICH - WNIOSKI - lista pism administracyjnych (29), poprzez kliknięcie Odbierz (30).

Lista pism administracyjnych, opcja odbierz

Po kliknięciu Odbierz (30) na podany adres email (31) zostanie wysłany specjalny kod autoryzacyjny. Należy odebrać maila, wpisać kod w okienku i kliknąć przycisk Podpisz potwierdzenie odbioru i odbierz pismo (32). Jeżeli wyświetlony adres email nie jest poprawny, prosimy o kontakt z dziekanatem.

Okienko z mailem i polem na kod odbioru

Otworzy się okienko do zapisu pliku dokumentu, który można również pobrać później korzystając z opcji pobierz podpisany pdf (33). Opcja pobrania podpisanego pdf

Pomoc merytoryczna – dziekanat właściwego wydziału, pomoc techniczna – k.kosciuk@pb.edu.pl.